• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

«« | « | 1 | » | »»
  • Alle

Sang og musikweekend d. 18. til 20. august 2023 i Tønder.

Klik på billedet herunder og se beretning og flere billeder.

Ungdomsweekend i Kristi Himmelfartferien. Klik på billedet for at se beretning og billeder

Beretningen følger lige efter beretning fra Musikweekend.

Månedens ord

November 2023

Så langt skyerne rækker.

 

Herre, din godhed når til himlen, din trofasthed til skyerne (Salme 36,6). Dette er et budskab for dig, kære broder og for dig, kære søster.

 

Selv om du måske lige nu er meget langt fra Gud, fordi du har lagt afstand til ham af en eller anden grund, så rækker hans barmhjertighed og godhed og nåde så langt, at den stadig kan nå dig. Herren har ikke opgivet dig, selv om du er gledet langt væk fra ham. Herrens nåde er stadig med dig. Hans barmhjertighed og nåde når til skyerne.

 

Der findes brødre og søstre, der igennem lang tid har levet under en mørk sky. De har i lang tid ikke set solen. Der er kun mørke dage. Men Guds ord og hans løfter er og forbliver sande. Herrens nåde er meget større, end vi kan forestille os, og hans barmhjertighed, troskab og sandhed forbliver uændret lige meget, hvad der  end sker.

 

Fra en stamapostelgudstjeneste.

 

 

 

 

Motto for 2023

 

"Tjene og regere med Kristus"

Ordet er gengivet fra Stamapostlens brev, der udgjorde månedens ord januar  2023.

Der lød således:

"Kære brødre og søstre!

Vi ser tilbage på et bevægende år, hvor vi på forskellig vis har kunnet opleve Herrens nærhed og følgeskab. For en ting står klart: Også i 2022 har Gud fortsat sin forløsningsplan og har ført os nærmere vort mål - deltagelsen i den første opstandelse for derefter at tjene Kristus som præster og med ham regere Fredsriget, - som vi kan læse det i Åbenbaring 20.6.

Den, der i Fredsriget er udrustet med Kristi autoritet, kan uhindret opfylde sin tjeneste og sit hverv. Opgaven vil bestå i at prædike evangeliet for menneskene og føre dem til Gud. At regere betyder ikke at beherske verden, men ved legemliggørelse af Guds kærlighed og barmhjertighed at bevidne Kristi magt.

Jesus har allerede i dag kaldet os til at tjene og regere i hans ånd. Derfor er vort motto for 2023:

"Tjene og regere med Kristus"

Vi tjener allerede i dag, ved at vi forlader vor hverdag for at besøge gudstjenesten og sammen tilbede Gud. Vi tjener også Jesus ved at anvende hans evangelium i vor hverdag. Det er vores opgave at elske vor næste, som Kristus elsker os

I 2023 er vi allerede kaldet til at regere med Kristus. Dog ikke således, at vi udøver magt over vor næste, men ved at vi med Kristi hjælp bliver herre over vore egne tanker og handlinger.

  • Hans kærlighed splitter ikke ad - den samler.
  • Hans nåde genrejser os efter et nederlag.
  • Hans visdom hjælper os til at lære af vore fejl. .

Derved er vi ikke hjælpeløse, når vi udsættes for fristelser, men kan beherske synden foran døren til vore hjerter. Den bedste måde at opnå  og bevare kontrol over vort liv er at lade Kristus regere i vore hjerter.

Sammen med alle apostle ønsker jeg jer et velsignet og godt nytår.

De hjerteligste hilsner

Jean - Luc Schneider"