• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

 

April 2021

Åndelig stabilitet.

Kære trossøskende!

I vor 2. trosartikel bekender vi vor tro på Guds søn:

"Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne søn, vor Herre, undfanget af Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død, begravet, nedfaret til Dødsriget, opstanden fra de døde, opfaret til Himlen, siddende ved Guds, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han vil komme igen".

Denne bekendelse ledsager os gennem livet, den optræder i vore gudstjenester og vore samtaler. Men den er også et udtryk for vort forhold til Gud og for trygheden og håbet i vort liv..Vi kan udlede tre ledetråde. De giver os åndelig stabilitet gennem hele året:

  • Jesus elsker mig! Han har bevist sin kærlighed: Han døde for dig og for mig.
  • Jesus er den stærkeste! Han har al magt. Han overvandt synd, død og helvede.
  • Jesus kommer tilbage! Han kommer snart - til frelse og forløsning for os.

Kære trossøskende, - disse tre ledetråde giver os orientering og stabilitet i vort liv,  også når vi en gang imelllem vakler, -  når vinden smerter i ansigtet.

Også i 2021 forbliver vi målbevidste. Vi orienterer os mod Jesus Kristus. Lad os igen og igen teste, om alt i vort liv passer med Jesus Kristus. Og hvis ikke, så lad os foretage de nødvendige forholdsregler og ændringer.

Herren kommer snart! Det er vor tro, vor tryghed, vor glæde og forventning.

Hjertelige hilsner

Jeres Jean-Luc Schneider