• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Oktober 2021

"Frelserelevant"

Kære trossøskende!

​​​​​​Hvad er virkeligt vigtigt? Det spørgsmål dukker ofte op i tilværelsen. Og anbefalingen lyder så ofte: Lad os koncentrere os om det væsentlige.

Jesu disciple måtte også lære dette: Skulle budskabet, som de bragte ud, modtages af menneskene, måtte de koncentrere sig om det væsentlige. Alt andet, som f.eks. de jødiske opfattelser omkring omskæring og renhedskrav, måtte de udelade for at nå menneskene. Det var ikke relevant for frelsen.

Det samme gælder for os i dag. Vi skal bære Jesu Kristi frelserbudskab videre - til alle mennesker. Det lykkes kun, hvis vi koncentrerer os om det væsentlige. Alt vedrørende vor person, vor historie og vor kultur er ikke "frelserelevant". Vi må skille tingene ad, når vi vil viderebringe læren om frelsen fra Jesus Kristus. Jordiske forordninger og regler kan ændre sig. - Budskabet om frelse består.

Også i forhold til vore børn er det vigtigt at gøre det klart, hvad der er virkelig relevant for frelsen. Vi ønsker ikke at tvinge dem til at leve på samme måde som os. Det gælder om, at de kan opleve Gud,  som vi har oplevet Gud. Det er det vigtigste.

Hjertelige hilsner

jeres

Jean - Luc Schneider