• Hjertelig velkommen

  Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

  Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Guds trofasthed fører os ind i fællesskabet med ham.

Oktober 2020

Kære Søskende!

"Trofast er Gud, ved hvem I blev kaldet til samfund med hans søn, Jesus Kristus, vor Herre." (1. brev til Korinterne 1.9.). Når jeg læser dette bibelord, tænker jeg på jer. Hver af os lever vort eget liv. Der er højdepunkter og nedture, -  nogle gange angst, men der er også tider fyldt med glæde. Det er vor trøst, at Gud er trofast. Hvad han siger, - det gør han. Som mennesker mærker vi det måske ikke altid, for vi kender kun en ganske lille del af den guddommelige plan, han har med os.

Det er Gud, der har kaldet os til fællesskabet med sin søn, Jesus Kristus. Han kalder os - han udvælger os  - ikke omvendt. Han kender hvert enkelt menneske bedre, end det kender sig selv, og han ved om alt. Han giver alle friheden til at følge kaldet eller lade være.

Gud kalder os til det evige fællesskab med Jesus Kristus, vor Herre.

Jesus har selv bekræftet det: Han ønsker, at vi er der, hvor han er. Men allerede nu er vi i fællesskabet med Guds søn. Vi står sammen med ham i alle livssituationer.

 • Når vi har lidelser, kæmper vi for at blive i fællesskabet med Gud.
 • Vi støtter Jesus i hans opgave ved forkyndelse af evangeliet og ved gode gerninger.
 • Vi glemmer på intet tidspunkt denne opgave, men har den som højeste prioritet.

Gud kalder os til fællesskabet med de troende - i kirken.

 • Vi vil være sammen og handle sammen, bede sammen, fejre sammen, arbejde sammen.
 • Vi vil styrke denne enhed og kæmpe mod disharmoni. Vi undgår rygtedannelser, vi lader fortiden hvile, og vi taler om gode ting, - ikke dårlige.
 • Vi tjener hinanden og skelner ikke mellem modtager og giver, - alle kan bidrage til fællesskabet.

Til sidst kalder Gud os også til fællesskabet i nadveren.

 • Dette er en forsmag på lammets bryllup.
 • Det minder os om, at Jesus delte alt med menneskeheden - også hans lidelse og død. Det giver os styrke til at kæmpe, som han gjorde.
 • Det styrker den broderlige forbindelse med hinanden. Vi får alle tilbudt det samme brød, den samme vin og fejringen af den hellige nadver. Hvad skulle vi gøre uden dette fællesskab?

Tak Herre, at du har givet mig muligheden for at være en del af dette fællesskab.

Hjertelige hilsner

Jean-Luc Schneider

(Fra "Unsere Familie" 19/20).