• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

MAJ 2021

SENSATION.

En sensation er en opsigtsvækkende, uventet begivenhed. Kristi Himmelfart indeholdt et stort sensationspotentiale: Kristus blev bortrykket, han forsvandt i en sky. To mænd i hvidt tøj viste sig og forkyndte hans genkomst (Ap. gern. 1. 1-14).

Og hvordan reagerede disciplene? De tog tilbage til Jerusalem og gik ovenpå i det hus, hvor de holdt til. Næsten som om intet var sket. Kun Lukasevangeliet op Apostlenes gerninger beretter kort og præcist om begivenheden. Altså intet spor af sensation. I påsken var det helt anderledes. Alle var i stort oprør, kunne ikke fatte, hvad der skete. Hvorfor så  ikke også til Kristi Himmelfart? - Fordi den ikke var nogen sensation for disciplene. De havde tilbragt 40 dage med Kristus, efter at han var opstået, havde oplevet ham i deres midte. Der var ikke længere nogen tvivl om, at Kristus var den sande Gud. Og de kendte hans plan. Kristi Himmelfart kom ikke som nogen overraskelse, - den var det logiske næste skridt i Guds frelserplan.

Vi har en fast tro på Jesu død, opstandelse og himmelfart. Kristus er en del af vort daglige liv. I den hellige nadver oplever vi, hvorledes han træder midt i blandt os. Vi kender hans plan. Hans genkomst vil ikke komme uventet. Den vil være det logiske næste skridt. Vi kan ikke sætte ord på, hvor stor denne begivenhed vil være. Men en ting vil den helt sikkert ikke være - uventet.

Ord til eftertanke fra en stamapostelgudstjeneste.