• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Maj 2022

Et budskab til alle.

Kære trossøskende!

Kender I beretningen om Jesus, da han i synagogen i sin hjemby Nazareth læste op af Toraen? Han læste følgende fra Esajas 61, 1 og 2. :

"Gud Herrens ånd er over mig, fordi Herren har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige og lægedom til dem, hvis hjerte er knust, for at udråbe frigivelse til fanger og løsladelse for lænkede, for at udråbe nådeår for Herren og en hævndag for vor Gud, for at trøste alle, der sørger."

Og Jesus så ud på de forsamlede mennesker og sagde, at det var ham. (Sammenlign Lukas 4.21.).

Jesus lagde altid vægt på, at han var kommet for de fattige, de undertrykte, de syge og de bedrøvede. Det var dem, der behøvede ham mest. Men her er den gode besked til alle , der tænker ved sig selv: "Jeg er egentlig ikke fattig, undertrykt, syg elller bedrøvet. Gælder Evangeliet også for mig?" - Ja, for Jesus tiltaler her helt konkret de, der er fattige, men også de, der er fattige i overført betydning, -

  • de, der er ydmyge og ved, at de behøver nåde,
  • de, der som følge af synd lider ved adskillelsen fra Gud og
  • de, der er fanget i synd.

Det var dem, Jesus forkyndte evangeliet for, og han sendte apostlene, så de kunne bære evangeliet videre. Evangeliet er for alle, - for alle er syndere. Vi har af Gud fået overdraget opgaven at viderebringe: "Gud vil befri menneskene for synd og igen bringe dem ind i fællesskabet med ham". Nogle vil modtage evangeliet - andre ikke. Lad os ikke miste modet af den grund. Det vil ikke afholde Herren fra at fuldende sit værk.

De hjerteligste hilsner

jeres 

Jean-Luc Schneider