• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Oktober 2022

Gud skaber nyt!

Herren skaber nyt. Gennem Helligånden skaber han også ny erkendelse, - han fører os til den fuldkomne erkendelse af Jesus Kristus. Jeg ved at en og anden kan have det svært med det. I årevis har man troet på noget, der er blevet prædiket, - og nu er det anderledes og nyt.

Men - hvad er vigtigst? Er det, hvad du i mange år har troet eller sagt eller prædiket eller hørt, - eller er det, hvad der kommer fra Helligånden og bringer dig nærmere Jesus Kristus?

Kære søskende! Vi vil ikke ubetinget holde fast ved noget, bare fordi vi i årevis har troet eller hørt det. Det handler heller ikke om, hvorvidt det var falskt eller sandt.

Det vigtige spørgsmål, man må stille sig er: Bringer en ny tanke mig nærmere Jesus? Hvis det er tilfældet, vil jeg gå den vej og optage den nye erkendelse. Stemmer den ikke overens med Guds vilje og skaber afstand til Jesus Kristus, så vil jeg ikke ofre denne tanke mere opmærksomhed.

Ny erkendelse fra Helligånden fører til frelse, - velsignelse, - og den bringer os endnu tættere på Jesus Kristus. Lad os tage imod den. Bror, - søster - lad os lede af Helligånden.

De hjerteligste hilsner

jeres

Jean-Luc Schneider