• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Januar 2021

Kristus - Vor fremtid!

Mine kære trossøskende!

Det forløbne år, 2020, var præget af corona-pandemien. Denne krise har ikke kunnet tage vor tillid til Gud fra os! Han er og bliver vor himmelske far, som mener det godt med sine børn.

Denne tro skal også være grundlaget for vores fremtid. Selv om vi ikke ved, hvad 2021 vil bringe os, starter vi året med visheden: "Jesus kommer snart". Det er vort trosmål. Derfor bliver mottoet for dette år:

                                                                "KRISTUS - VOR FREMTID"

Kristus er vor fremtid, for han giver os sikkerhed. I ham finder vi energien og motivationen til at holde ud på vor trosvej. Hverken vanskeligheder i tilværelsen eller andres opførsel skal få lov til at gøre os trætte. Vi går beslutsomme mod målet.

Kristus er vor fremtid. Han er vores frelser og han vil fuldende os. Hans død og opstandelse er grundlaget. Han ved, at vi  kan vinde frelsen og forbereder alt, hvad dertil er nødvendigt. Herrens forjættelse står fast: Han vil fuldende sit værk. Når  vi forbliver tro mod ham, kan vi håbe på hans nåde, og vi kan være sikre på, at hans herlighed overstråler alle vore vanskeligheder.

Kristus er vor fremtid. Han er løsningen på vor fremtid. Nu kommer det an på os, - hvordan vi lever - handler - tror. For at kunne være for evigt hos Kristus, søger vi allerede i dag fællesskab med ham. Hans evangelium er fundamentet, vi bygger ægteskab, familie og forholdet til næsten på. Jesus Kristus er vort forbillede.

Jeg ønsker jer alle fredfyldte tanker og oplevelser i det nye år. Må Guds velsignelse følge jer, og må den opstandnes fred være med jer. Lad os beholde tilliden til Jesus Kristus - vor åndelige fremtid afhænger af den. Når vi holder blikket fast rettet mod Kristus - vil vi nå målet.

Hjertelige hilsner

Jean-Luc Schneider