• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Marts 2023.

Kristus er stærkest.

I påsketiden beskæftiger vi os med Jesu Kristi lidelse og død. Men det skal ikke gøre os triste. Det er mere en grund til taknemmelighed.

Jesu Kristi lidelse og død har vist os, hvor meget Gud elsker os. Og i tiden op til påske tænker vi med taknemmelighed tilbage på det, som Jesus har gjort for os. Det giver os tillid og mod. Jeg føler altid en indre glæde, fordi jeg ved: Kristus er stærkest. Og på trods af at hele verden var imod ham, vandt han. I tiden vi lever i nu, er dette også en kilde til trøst: Han er stærkest. Til slut vinder Jesus altid, - det er en trøst. 

Passionstiden er også en tid til formaning. Vi husker, at Jesus måtte kæmpe mod det onde og led meget under dette. Lad dette være en formaning for os, om at vi skal tage det onde alvorligt og ikke bagatellisere det. Vi har brug for en, der hjælper, for at vi kan blive reddet fra det onde.

Fra en Stamapostelgudstjeneste.

 

 

Motto for 2023

 

"Tjene og regere med Kristus"

Ordet er gengivet fra Stamapostlens brev, der udgjorde månedens ord januar  2023.

Der lød således:

"Kære brødre og søstre!

Vi ser tilbage på et bevægende år, hvor vi på forskellig vis har kunnet opleve Herrens nærhed og følgeskab. For en ting står klart: Også i 2022 har Gud fortsat sin forløsningsplan og har ført os nærmere vort mål - deltagelsen i den første opstandelse for derefter at tjene Kristus som præster og med ham regere Fredsriget, - som vi kan læse det i Åbenbaring 20.6.

Den, der i Fredsriget er udrustet med Kristi autoritet, kan uhindret opfylde sin tjeneste og sit hverv. Opgaven vil bestå i at prædike evangeliet for menneskene og føre dem til Gud. At regere betyder ikke at beherske verden, men ved legemliggørelse af Guds kærlighed og barmhjertighed at bevidne Kristi magt.

Jesus har allerede i dag kaldet os til at tjene og regere i hans ånd. Derfor er vort motto for 2023:

"Tjene og regere med Kristus"

Vi tjener allerede i dag, ved at vi forlader vor hverdag for at besøge gudstjenesten og sammen tilbede Gud. Vi tjener også Jesus ved at anvende hans evangelium i vor hverdag. Det er vores opgave at elske vor næste, som Kristus elsker os

I 2023 er vi allerede kaldet til at regere med Kristus. Dog ikke således, at vi udøver magt over vor næste, men ved at vi med Kristi hjælp bliver herre over vore egne tanker og handlinger.

  • Hans kærlighed splitter ikke ad - den samler.
  • Hans nåde genrejser os efter et nederlag.
  • Hans visdom hjælper os til at lære af vore fejl. .

Derved er vi ikke hjælpeløse, når vi udsættes for fristelser, men kan beherske synden foran døren til vore hjerter. Den bedste måde at opnå  og bevare kontrol over vort liv er at lade Kristus regere i vore hjerter.

Sammen med alle apostle ønsker jeg jer et velsignet og godt nytår.

De hjerteligste hilsner

Jean - Luc Schneider"