• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

December 2021

At love noget!

Et løfte er en bindende tilkendegivelse eller et bindende tilsagn om at gøre noget bestemt. Om det lovede også bliver omsat i gerning er en helt anden sag.....

Det første adventsbudskab lyder : "Gud holder, hvad han lover!" Efter syndefaldet lovede han de første mennesker, at han ville sende en Frelser, og det bekræftede han gang på gang gennem profeterne. Forjættelsen gik i opfyldelse med Jesus Kristus. Men kun de færreste erkendte ham virkeligt. Kun de, som fik ham åbenbaret gennem Helligånden kunne gennemskue, hvem han var. 

Sådan gik det også disciplene. Først da Helligånden var kommet over dem, kunne de fuldt ud erkende, at alle forjættelserne fra Det gamle testamente var gået i opfyldelse med Jesus Kristus.

Det er Helligånden, der forkynder Guds forjættelser for os; det er Helligånden, der holder dem i live i vore hjerter, og det er Helligånden, der  lader os opleve, at de går i opfyldelse. Vi er blevet lovet, at Jesus Kristus, vor frelser vil komme tilbage. Denne forjættelse holder Helligånden i live i vore hjerter og vil sørge for, at vi oplever,  den går i opfyldelse.

Den, der lader sig lede af Helligånden, vil opleve, at Gud holder, hvad han har lovet.

Fra en stamapostelgudstjeneste.