• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

Januar 2023

At tjene og regere med Kristus.

Kære brødre og søstre!

Vi ser tilbage på et bevægende år, hvor vi på forskellig vis har kunnet opleve Herrens nærhed og følgeskab. For en ting står klart: Også i 2022 har Gud fortsat sin forløsningsplan og har ført os nærmere vort mål - deltagelsen i den første opstandelse for derefter at tjene Kristus som præster og med ham regere Fredsriget, - som vi kan læse det i Åbenbaring 20.6.

Den, der i Fredsriget er udrustet med Kristi autoritet, kan uhindret opfylde sin tjeneste og sit hverv. Opgaven vil bestå i at prædike evangeliet for menneskene og føre dem til Gud. At regere betyder ikke at beherske verden, men ved legemliggørelse af Guds kærlighed og barmhjertighed at bevidne Kristi magt.

Jesus har allerede i dag kaldet os til at tjene og regere i hans ånd. Derfor er vort motto for 2023:

"Tjene og regere med Kristus".

Vi tjener allerede i dag, ved at vi forlader vor hverdag for at besøge gudstjenesten og sammen tilbede Gud. Vi tjener også Jesus ved at anvende hans evangelium i vor hverdag. Det er vores opgave at elske vor næste, som Kristus elsker os.

I 2023 er vi allerede kaldet til at regere med Kristus. Dog ikke således, at vi udøver mags over vor næste, men ved at vi med Kristi hjælp bliver herre over vore egne tanker og handlinger.

  • Hans kærlighed splittter ikke ad - den samler.
  • Han nåde genrejser os efter et nederlag.
  • Hans visdom hjælper os til at lære af vore fejl.

Derved er vi ikke hjælpeløse, når vi udsættes for fristelser, men kan beherske synden foran døren til vore hjerter.

Den bedste måde at opå og bevare kontrol over vort liv er at lade Kristus regere i vore hjerter.

Sammen med alle apostle ønsker jeg jer et velsignet og godt nytår.

De hjerteligste hilsner

Jean - Luc Schneider