• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

 

Marts 2021

Afgangseksamen!

De, der er i gang med at uddanne sig i et erhverv, vil før eller senere skulle aflægge en prøve. Prøven behøver ikke at være udført perfekt og til højeste karakter, men den skal vise, at personen er i stand til at praktisere det valgte erhverv uden problemer.

Som genfødte er vi også i gang med en form for uddannelse. Vi er kalldet til, som kongeligt præsteskab sammen med Jesus Kristus, at lede hans fredsrige og forkynde evangeliet for mennesker. I gudstjenesterne bliver vi forberedt på denne opgave. I hverdagen - den praktiske del - skal vi omsætte det hørte i gerninger, - følge Kristus, - tjene ham og vor næste og forkynde evangeliet.

Når Jesus kommer tilbage, vil han prøve os og tage dem med, der er klar til at udføre opgaven som kongelige præster i fredsriget. Indtil da hverken kan eller skal vi være fuldkomne. Men det skal være synligt, at vi med Guds hjælp vil være vor opgave voksen. Vi har lykkeligvis en mester, der altid står ved vor side med hjælp. Når han ser vore bestræbelser, vil han i nåde tilføje det, der til slut mangler.

Fra en stamapostelgudstjeneste.