• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

  August  2021

PLIGTARRANGEMENT.

På et meget kendt og ofte citeret sted i biblen skriver salmisten: "Kun ét ønsker jeg fra Herren, kun det længes jeg efter. At bo i Herrens hus så længe jeg lever, så jeg kan fryde mig over hans herlighed og søge svar fra ham i hans tempel". (salme 27,4). -  Kun i Herrens hus?  Man kunne indvende, at Gud er allestedsnærværende, at han er tilstede overalt i skaberværket. Det er også sandt. Men allerede i det gamle testamente fastslog Gud, at der findes et sted, hvor menneskene kan opleve Guds nærvær på en særlig måde og også erfarer, at Gud åbenbarer sig for dem på en særlig måde. Det vidste salmisten. Han var også bevidst om, at dette tilbud fra Gud ikke var en selvfølge, men en nådehandling, - noget mange troende overalt i Verden har måttet erfare i de seneste halvanden år. 

Alt for ofte bliver et gudstjenestebesøg betragtet som en pligt. "Jeg er nødt til at gå til gudstjeneste....". NEJ! Det er ikke os, der gør Gud en tjeneste. Der er Gud, der giver os en ganske særlig gave.

(Fra en stamapostelgudstjeneste).