• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

August 2022

STØTTE

Da israelitterne kæmpede mod amalekitterne, stillede Moses sig på toppen af en bakke med den stav i hænderne, han havde fået af Gud. Så længe han stod der, og staven var synlig for folkene, vandt Israel. Hvis han sænkede hænderne, vendte krigslykken til fordel for amalekitterne. Moses´ stav var et symbol for guddommelig kaldelse og redning. Den var et synligt tegn på Guds tilstedeværelse og omsorg. Til sidst blev Moses træt, og hans arme blev tunge, - og så måtte Aron og Hur holde dem oppe for ham. Moses skulle holde staven oppe, men kunne ikke gøre det alene. Han behøvede hjælp.

Det samme gælder for apostlene. Alene kan de ikke gennemføre deres mission, - nemlig at synliggøre Kristi frelse. Som Aron og Hur hjalp Moses, kan vi understøtte apostlene i at fuldføre deres mission. For det første kan vi gøre det gennem vore bønner. Men vi kan og må også selv blive aktive. Hele menigheden tilskyndes til at engagere sig. En måde, vi kan gøre det på, er at se den sjæl i Næsten, som Jesus ønsker at forløse, og behandle denne i overensstemmelse hermed. Vi kan gøre det ved gennem ærbødighed og tillid at vidne om vor tro på Jesu Kristi sejr over synd og død. Vi kan gøre det ved at søge fællesskab med Kristus i gudstjenesterne  og ved at omfavne de gaver, vi har modtaget gennem apostlene. Vi kan også hjælpe med ved at være villige til at tilgive og derved bevidne den nåde, vi selv har modtaget.

Lad os som Aron og Hur gøre en indsats for at synliggøre guddommelig frelse.

Fra en stamapostelgudstjeneste.