• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Sang og musikweekend d. 18. til 20. august 2023 i Tønder.

Klik på billedet herunder og se beretning og flere billeder.

Ungdomsweekend i Kristi Himmelfartferien. Klik på billedet for at se beretning og billeder

Beretningen følger lige efter beretning fra Musikweekend.

Månedens ord

September 2023

Hvorfor bede?

Det sker at børn spørger: "Hvorfor skal vi bede, - Gud ved da alt, ikke?"

 

Først og fremmest er bønnen en mulighed for at udtrykke vor taknemmelighed. Og fordi vi er vor himmelske far taknemmelig for alt, hvad han har givet os, har vi et behov for at fortælle det til ham.

 

Når vi beder udtrykker vi også vor respekt, - vor gudsfrygt. Vi ved, at vi behøver ham, og at vi intet er og intet har uden ham. 

 

I bønnen udtrykker vi også vor tillid til Gud: "Herre, jeg stoler på dig. Jeg kan fortælle dig alt. Jeg stoler på din magt. Du kan hjælpe. Du kan klare det. 

 

Bøn er også et udtryk for vor kærlighed til Gud. Det er den måde vi taler til ham. Vi har et behov for at tale med ham, fordi vi elsker ham.

 

Når vi beder for vor næste, er det et udtryk for kærlighed til næsten. Det er klart, at Gud ikke behøver vor bøn for at vide, hvad denne behøver, men vi beder for ham eller hende for at udtrykke vor kærlighed.

 

Fra en stamapostelgudstjeneste.

 

 

 

 

Motto for 2023

 

"Tjene og regere med Kristus"

Ordet er gengivet fra Stamapostlens brev, der udgjorde månedens ord januar  2023.

Der lød således:

"Kære brødre og søstre!

Vi ser tilbage på et bevægende år, hvor vi på forskellig vis har kunnet opleve Herrens nærhed og følgeskab. For en ting står klart: Også i 2022 har Gud fortsat sin forløsningsplan og har ført os nærmere vort mål - deltagelsen i den første opstandelse for derefter at tjene Kristus som præster og med ham regere Fredsriget, - som vi kan læse det i Åbenbaring 20.6.

Den, der i Fredsriget er udrustet med Kristi autoritet, kan uhindret opfylde sin tjeneste og sit hverv. Opgaven vil bestå i at prædike evangeliet for menneskene og føre dem til Gud. At regere betyder ikke at beherske verden, men ved legemliggørelse af Guds kærlighed og barmhjertighed at bevidne Kristi magt.

Jesus har allerede i dag kaldet os til at tjene og regere i hans ånd. Derfor er vort motto for 2023:

"Tjene og regere med Kristus"

Vi tjener allerede i dag, ved at vi forlader vor hverdag for at besøge gudstjenesten og sammen tilbede Gud. Vi tjener også Jesus ved at anvende hans evangelium i vor hverdag. Det er vores opgave at elske vor næste, som Kristus elsker os

I 2023 er vi allerede kaldet til at regere med Kristus. Dog ikke således, at vi udøver magt over vor næste, men ved at vi med Kristi hjælp bliver herre over vore egne tanker og handlinger.

  • Hans kærlighed splitter ikke ad - den samler.
  • Hans nåde genrejser os efter et nederlag.
  • Hans visdom hjælper os til at lære af vore fejl. .

Derved er vi ikke hjælpeløse, når vi udsættes for fristelser, men kan beherske synden foran døren til vore hjerter. Den bedste måde at opnå  og bevare kontrol over vort liv er at lade Kristus regere i vore hjerter.

Sammen med alle apostle ønsker jeg jer et velsignet og godt nytår.

De hjerteligste hilsner

Jean - Luc Schneider"