• Hjertelig velkommen

    Velkommen til Den Nyapostolske Kirke i Danmarks internetside. På denne side finder du informationer om den Nyapostolske Kirke, Gudstjenester, arrangementer osv..

    Alle er hjertelig velkomne…

Månedens ord

November 2022

Ord til eftertanke:

NEGATIVE OPFATTELSER!

Ubehagelige - ja frygtelige ting sker på denne jord, - ting vi ikke kan forklare. Dette medfører ofte, at mennesker danner sig fjendeblileder for at retfærdiggøre deres had, og for at have nogen at kaste skylden for ulykkerne på. Det kan være et land, en bestemt gruppe - eller en nabo. 

Det er helt irrelevant om den pågældende gruppe faktisk har noget med hændelserne at gøre. Folk søger simpelthen en syndebuk, der kan retfærdiggøre deres had. - Nogen, der kan give dem afløb for deres vrede i situationen. Hvor megen splid og modstand har den form for tankegang ikke allerede forårsaget!

Vi behøver ikke at danne sådanne negative opfattelser for os selv, for vi kender allerede vores fjende. Det er ikke en person. Her drejer det sig om ondskaben. Det er den vi skal overvinde. Det er ikke det andre gør mod os, der er farligt for vor frelse, men den måde vi reagerer på det. - Som i alle andre forhold, må vi også her blive mere som Kristus. Han havde ikke brug for at danne sig et fjendebillede. Det var tydeligt, hvem der fordømte, torturerede og dræbte ham. Han kunne se disse mennesker i øjnene. Han vidste hvem der rent faktisk var ansvarlig for hans lidelser.. Derfor kunne han sige: "Far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør". (Lukas 23;34). På den måde overvandt han sin - vores fjende,  - ondskaben.

Fra en stamapostelgudstjeneste