Menighedsudflugt til Madsby legepark

Den 5. august var der menighedsudflugt til Madsby Legepark. Det var en hyggelig dag med leg, snak og grill. Vi tog ved afslutningen af dagen et billede af deltagerne, bortset fra nogle få, der var smuttet lidt før. 

Høsttakkefest

Der var en smuk høsttakkefest i kirken i Hjordkær søndag d. 2. Oktober 2022. Mange søskende havde taget et bidrag med til alterudsmykningen, og her er det flotte resultat. Efter gudstjenesten var der hyggeligt samvær, hvor frugten blev spist sammen med kaffe, kage og snak.